product

"kimura tsunehisa"

Kimura camera : Tsunehisa Kimura’s visual scandals by photomontage

Text: Komatsu Tsunehisa, Nakahara Sakyo . 100; paperback. Publisher: Parco, Tokyo, 1979.

Kikan Sashin Eizo / Photo Image #8

 150,00

cm 22x25; pp. 198; COL and BW; paperback. Publisher: Shashin Hyoron-sha, Tokyo, 1971.

KEN #3

 400,00

pp. 144; BW ills.; paperback. Publisher: Shaken, Tokyo, 1971.

Kikan Sashin Eizo / Photo Image #3

cm 22x25; pp. 170; COL and BW; paperback. Publisher: Shashin Hyoron-sha, Tokyo, 1969.

×